หน้าร้าน
 

โปรโมชั่นหนังสือลดราคาพิเศษ!!!!

วันที่ 5/24/2018
Share on Google+

โปรโมชั่นหนังสือลดราคาพิเศษ!

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - จนกว่าสินค้าจะหมด 

 

 
   โปรโมชั่นหนังสือลดราคาพิเศษ!!!!
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เจษฎาบดินทร์จอมราชัน (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : คึกเดช กันตามระ
Barcode : 9789740333555
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

วาทนิพนธ์ การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆ (SPEE ECH COMPOSITION) (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : ชิตาภา สุขพลำ
Barcode : 9789740332770
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

จริยธรรมทางธุรกิจ (BUSINESS ETHICS) (ราคาปก 1 70.-)
ผู้แต่ง : จินตนา บุญบงการ
Barcode : 9789740333906
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 1 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 40 (ราคาปก 95.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789741331741
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

หลักการไฟฟ้าสื่อสาร (PRINCIPLES OF COMMUNICAT IONS) (ราคาปก 480.-)
ผู้แต่ง : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ และคณะ
Barcode : 9789740333890
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

โสตประสาทวิทยา (ราคาปก 320.-)
ผู้แต่ง : เสาวรส ภทรภักดิ์
Barcode : 9789740332572
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ราคาปก 240.-)
ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน
Barcode : 9789740330738
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

BASIC OF GRAMMAR FOR HIGH SCHOOL (ม.5) (ราคาป ก 240.-)
ผู้แต่ง : ณพวัสส์ ธัมพิพิธ และคณะ
Barcode : 9789740333814
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

BASIC OF GRAMMAR FOR HIGH SCHOOL (ม.6) (ราคาป ก 240.-)
ผู้แต่ง : ณพวัสส์ ธัมพิพิธ และคณะ
Barcode : 9789740334231
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

เลียบขอบไพร (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : ปารณ ชาตกุล
Barcode : 9789740333319
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ
Barcode : 9789740334002
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

อาคารเข้าใจง่ายด้วยป้ายบอกทาง (COMMUNICATION SIGNAGE & ARCHITECTURE) (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : สุภาวดี บุญยฉัตร และคณะ
Barcode : 9789740333203
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ปทานุกรมจุลชีววิทยา (ราคาปก 160.-)
ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์
Barcode : 9789740333081
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (ราคาป ก 280.-)
ผู้แต่ง : ลือชา ลดาชาติ
Barcode : 9789740334279
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม (ราคาปก 260.-)
ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี และคณะ
Barcode : 9789740334248
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

คู่มือการเลี้ยงสุนัข (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : ยิ่งลักษณ์ มูลสาร และคณะ
Barcode : 9789740333920
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

คู่มือนิสิตนักศึกษา ชีวิต การเรียน สู่ความสำเ เร็จ (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี
Barcode : 9789740334088
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

จำนวนหน้า 2 หน้า

1 2หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th