หน้าร้าน
 

เทสสระบบ

วันที่ 1/1/1900
Share on Google+
 
   เทสสระบบ
   ข้อมูลหน้าที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง : วรัญญา ภัทรสุข
Barcode : 9786115510139
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี และคณะ
Barcode : 9789740320722
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

มาลัยศรัทธา พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนาม มวิจัย
ผู้แต่ง : ปรมินท์ จารุวร
Barcode : 9789740331582
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ผู้แต่ง : เกื้อ วงศ์บุญสิน :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741328895
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

เทคนิคงานไม้
ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร
Barcode : 9789741329373
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

นโยบายสาธารณะ (ราคาปก 115.-)
ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ
Barcode : 9789741330959
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช
Barcode : 9789741332564
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144บาท

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
Barcode : 9789741332663
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาไทย
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789743768224
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด และคณะ
Barcode : 9789746191616
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

พีชคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มู ูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
Barcode : 9789749223505
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 207บาท

คอมพิวเตอร์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์ และคณะ
Barcode : 9789749223529
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงการตำราวิทยา าศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อนงค์นาฏ ศรีวิหค และคณะ
Barcode : 9789749237274
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ
Barcode : 9789749265024
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243บาท

สถิติคณิตศาสตร์ 1 (MATHEMATICAL STATISTICS 1)
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Barcode : 9789749398517
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย
ผู้แต่ง : สุรพล สุวรรณ
Barcode : 9789749941577
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

จำนวนหน้า 1 หน้า

1หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th