หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

อุปกรณ์คณิตศาสตร์ ชุด Match Kit
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เปลี่ยนการสอนคณิตศาสตร์ จากสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่จับต้องได้
- สร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สร้างพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกและเข้าใจ

คุณสมบัติ
- เป็นอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามเนื้อหา หนังสือ สสวท.
- จัดทำเป็นชุดสอดคล้องกับเนื้อหารายชั้นปี
- ผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับเด็ก เพื่อใช้ในการเรียนรู้
- วัสดุคุณภาพ สูง ใช้ได้นาน (made in taiwan)
- ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ (Non-Toxic) ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก
- พร้อมกล่องบรรจุ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา
- พร้อมคู่มือประกอบการใช้ และใบงานยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th