หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

อุปกรณ์คณิตศาสตร์ ชุด Match Kit
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เปลี่ยนการสอนคณิตศาสตร์ จากสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่จับต้องได้
- สร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สร้างพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกและเข้าใจ

คุณสมบัติ
- เป็นอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามเนื้อหา หนังสือ สสวท.
- จัดทำเป็นชุดสอดคล้องกับเนื้อหารายชั้นปี
- ผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับเด็ก เพื่อใช้ในการเรียนรู้
- วัสดุคุณภาพ สูง ใช้ได้นาน (made in taiwan)
- ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ (Non-Toxic) ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก
- พร้อมกล่องบรรจุ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา
- พร้อมคู่มือประกอบการใช้ และใบงานยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th