หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ชีววิทยาของกระดูก ชีวเคมีระดับเซลล์และโรคที่พ พบบ่อย
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
Barcode : 9789744960467
ขนาด : 20769947 kb
หมวดหนังสือ : ออร์โธปิดิคส์
ราคาปก : 200 บาท
ราคา E-Book : 60 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวเคมี ชีววิทยาทางการแพทย์ของกระดูก ได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในทศวรรตที่ผ่านมา ปัจจุบันแม้มีตำราโรคกระดูกและตำรา ออร์โธปิดิกส์ภาษาไทยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวเคมีและชีววิทยาระดับเซลล์ รวมทั้งความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับทางการ แพทย์ของโรคกระดูกที่พบบ่อย ตำรา \"ชีววิทยาของกระดูก: ชีวเคมีระดับเซลล์และโรคที่พบบ่อย\" เล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาสาระพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระดูกในระดับเซลล์ ชีวเคมีและชีววิทยา เริ่มตั้งแต่ โครงสร้างการเจริญพัฒนาและชีวเคมีของกระดูก ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก โปรตีนกระตุ้นการเจริญของกระดูกและตัวบ่งชี้ทางชีวเคมี การเชื่อมติดรอยกระดูกหักและวัสดุทดแทนกระดูก กระดูกอ่อนผิวข้อ โรคข้อเสื่อมอักเสบ และโรคกระดูกโปร่งบางหรือโรคกระดูกพรุน ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมุลและอ้างอิงจากบทความในวารสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัยและประสบการณ์ของผู้เขียนจากการวิจัย รวมทั้งจากหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนพยายามใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดในการเขียนตำราเล่มนี้ โดยอ้างอิงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ทั่วไป นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ตลอดจนผู้สนใจและทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสุงสุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,