หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
Barcode : 9789740331889
ขนาด : 76820940 kb
หมวดหนังสือ : เคมี
ราคาปก : 320 บาท
ราคา E-Book : 260 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การศึกษาเกี่ยวกับสารประกดอบโคออร์ดิเนชันมีความสำคัญ ทั้งในแง่การเรียนรู้เชิงเคมีและสมบัติต่าง ๆ ของตัวสารประกอบโคออร์ดิเนชันเองจนถึงการประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำให้เรียนรู้เรื่องสารประกอบโคออร์ดิเนชันและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อธาตุเทรนซิชัน สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีพันธะและอิเล็กทรอนิกส์สเปกตรัม สมบัติ แม่เหล็ก เสถียรภาพเชิงจลนศาสตร์และเชิงเทอร์มอไดนามิกส์ และวิธีสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชัน หนังสือเล่มนี้ใช้แผนภาพช่วยในการอธิบายเนื้อหา รวมทั้งมีตัวอย่างและแบบฝึึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนและเข้าใจเคมีโคออร์ดิเนชันได้ง่ายยิ่งขึ้น เคมีโคออร์ดิเนชันเป็นเนื้อหาบังคับในวิชาเคมีอนินทรีย์สำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาเคมีที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ หนังสือ "เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น" เรียบเรียงขึ้นโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่าง รูปภาพและแผนภาพประกอบการอธิบาย เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเนื้อหามีความครอบคลุมหัวข้อสำคัญของเคมีโคออร์ดิเนชัน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญษตรี สาขาวิชาเคมี นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ต้องการทบทวนความรู้เรื่องเคมีโคออร์ดิเนชันและผู้สนใจทั่วไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th