หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (Principles of Conservation and Biodiversity Management)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
Barcode : 3000000006014
ขนาด : 24196804 kb
หมวดหนังสือ : อื่นๆ
ราคาปก : 290 บาท
ราคา E-Book : 289 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ คือ หลักการจัดการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการอนุรักษ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยา และวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน ประชากร ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดสารปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการอนุรักษ์ทางชีวภาพและหลักการจัดการชีวภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสูงต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th