หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ราคาปก : 400.00 บาท

ราคา E-book : 259.00
กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ราคาปก : 450.00 บาท

ราคา E-book : 279.00
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่มที่ 1
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 219.00
ปุจฉาวิ สัชชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 219.00
เทคนิคการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาระภาษีอากรทั้งระบบ
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
เอาชนะภาษีให้ได้ภายใน 100 วัน
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคาปก : 1,200.00 บาท

ราคา E-book : 779.00
TAX KNOWLEDGE
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 219.00
เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร
อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคาปก : 1,200.00 บาท

ราคา E-book : 779.00
การบริหารภาษีทรัพยากรมนุษย์
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ราคาปก : 350.00 บาท

ราคา E-book : 199.00
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th