หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
   ข้อมูลหน้าที่ 129

เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
ราคาปก : 320.00 บาท

ราคา E-book : 260.00
พยาธิวิทยาทารกบวมน้ำ (PATHOLOGY OF HYDROPS FE TALIS) (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : มานะ ทวีวิศิษฎ์
ราคาปก : 40.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
โรคของเปลือกตา (EYELID) (ราคาปก 270.-)
ผู้แต่ง : ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
ราคาปก : 50.00 บาท

ราคา E-book : 220.00
การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือ นเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (ราคาปก 100.-)
ผู้แต่ง : เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)
ราคาปก : 30.00 บาท

ราคา E-book : 80.00
พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ (MICROBIAL POLYMERS) ( ราคาปก 410.-)
ผู้แต่ง : สุขใจ ชูจันทร์
ราคาปก : 100.00 บาท

ราคา E-book : 330.00
สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์ (ราคาปก 650.-)
ผู้แต่ง : เย็นหทัย แน่นหนา
ราคาปก : 50.00 บาท

ราคา E-book : 520.00
อาหารเจ
ผู้แต่ง : อ.อรุณพัฒน์
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 132.00
ชีววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ และคณะ
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 136.00
ชีววิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : พูนพิภพ เกษมทรัพย์
ราคาปก : 399.00 บาท

ราคา E-book : 319.00
คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ
ผู้แต่ง : ภูสยาม อินทรักษานนท์
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
ล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้ SOMETIMES YOU WIN SOM ETIMES YOU LEARN **
ผู้แต่ง : JOHN C. MAXWELL
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
PATAGONIA AND FALKLAND ISLANDS
ผู้แต่ง : PANJA BOOK
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 100.00
KPI ไปให้สุดๆ สร้างกลยุทธ์องค์กรใน 90 นาที (E E-BOOK)
ผู้แต่ง : ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
KPI ไปให้สุดๆ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติใน 90 นาที (E-BOOK)
ผู้แต่ง : ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 180.00

    จำนวนหน้า 265 หน้า

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th