หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
   ข้อมูลหน้าที่ 114

โชกุน 700 ปี ประวัติศาสตร์ซามูไรและรัฐบาลทหาร ญี่ปุ่น
ผู้แต่ง : ปัญญา วิวัฒนานันต์
ราคาปก : 185.00 บาท

ราคา E-book : 111.00
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ ความหล ลากหลายเป็นหนึ่งเดียว
ผู้แต่ง : อาณัติ อนันตภาค
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
มะนาวสู้แล้งนอกฤดู ในวงบ่อรองซีเมนต์
ผู้แต่ง : มนตรี แสนสุข
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
เจรจาขั้นเทพด้วยวาทะในสามก๊ก
ผู้แต่ง : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ราคาปก : 130.00 บาท

ราคา E-book : 78.00
เข้าใจใช้คำพ้อง (HOMO ENGLISH FOCUS)
ผู้แต่ง : MY-PIN
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 179.40
17 วิธีการสร้างตัวตนในโลกโซเชียล
ผู้แต่ง : ASTRUB KNIGHT
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 108.00
พลังแห่งความคิด เปลี่ยนชีวิตพิชิตทุกความสำเร็ จ
ผู้แต่ง : ลิม คัมมาร์
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
ความสุข...ที่พุทธทาสสอน
ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 105.00
การจัดการคุณภาพ
ผู้แต่ง : ปรียาวดี ผลเอนก
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 140.00
การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ (ราคาป ก 110.-)
ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์
ราคาปก : 50.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : เลิศพร ภาระสกุล
ราคาปก : 390.00 บาท

ราคา E-book : 320.00
คนเก่ง องค์กรแกร่ง (STRONG CULTURE ORGANIZATI ON) (ราคาปก 85.-)
ผู้แต่ง : ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์
ราคาปก : 30.00 บาท

ราคา E-book : 70.00
FUNDAMENTALS OF ENGINEERING DRAWING A WORKBOO OK
ผู้แต่ง : JIRAPONG KASIVITAMNUAY
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
การบริหารการสื่อสารขององค์การ การสื่อสารกับกล ลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิไลนุช
ราคาปก : 40.00 บาท

ราคา E-book : 160.00

    จำนวนหน้า 258 หน้า

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th