หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
   ข้อมูลหน้าที่ 109

สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง (ราคาปก 100.-)
ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์
ราคาปก : 30.00 บาท

ราคา E-book : 80.00
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช
ราคาปก : 60.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
สายเลือดเดียวกัน (นวนิยายรางวัลวรรณกรรมสร้างส รรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศลาว ปี 2012)
ผู้แต่ง : ดวงไซ หลวงพะสี
ราคาปก : 65.00 บาท

ราคา E-book : 52.00
วิทย์ในอาเซียน
ผู้แต่ง : ฤทัย จงสฤษดิ์
ราคาปก : 196.00 บาท

ราคา E-book : 196.00
ลานมยุเรศ
ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 196.00
รู้กฎหมาย ไม่เสียเหลี่ยม
ผู้แต่ง : มงคล โอภาสมงคลชัย
ราคาปก : 125.00 บาท

ราคา E-book : 100.00
รองเท้าที่หายไป (นวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลรอ งชนะเลิศ แว่นแก้ว ปี 2554)
ผู้แต่ง : ธิติมา ช้างพุ่ม
ราคาปก : 125.00 บาท

ราคา E-book : 100.00
มีเมฆบ้างเป็นบางวัน
ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล
ราคาปก : 212.00 บาท

ราคา E-book : 212.00
พญานาค
ผู้แต่ง : นฤชา เหมือนใจงาม
ราคาปก : 265.00 บาท

ราคา E-book : 212.00
ปลาพื้นบ้านของไทย
ผู้แต่ง : สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ
ราคาปก : 76.00 บาท

ราคา E-book : 76.00
ตัวเล็กหัวใจร็อก (รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนวนิ ยายสำหรับเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ประจำปี 2550)
ผู้แต่ง : ณัฐวัฒน์ อุทธังกร
ราคาปก : 138.00 บาท

ราคา E-book : 142.00
ชุดหนังสือภาพเรียนรู้สองภาษา ไทยอังกฤษ -สิ่งน ่ารู้รอบตัว
ผู้แต่ง : Emilie Beaumont เขียน ปราณี ศิริจันทพันธ์ แปล
ราคาปก : 49.00 บาท

ราคา E-book : 49.00
ใคร ๆ ก็เคยยี่สิบ (สารคดีสำหรับเยาวชน รางวัลช มเชย แว่นแก้ว ปี 2554)
ผู้แต่ง : ณ วัฒน์
ราคาปก : 135.00 บาท

ราคา E-book : 108.00
เณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม 12 ตอน อัศจรรย์ร่างก าย (12)
ผู้แต่ง : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ราคาปก : 119.00 บาท

ราคา E-book : 119.00

    จำนวนหน้า 258 หน้า

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th